MIMETISMES I OBVIETATS

Mireu aquest documental francès de 1938. Està fet amb imatges dels atacs del mes de març d’aquell any.Crida l’atenció la similitud entre alguna de les seqüències i les fotografies del nostre making of, al mateix lloc -estan dos posts més enrere-.
Aquest mimetisme és ben natural. Hem instal·lat uns objectes, les fotografies, al mateix lloc que ara fa setanta anys, uns altres ciutadans retiraven altres objectes, la runa. Per fer això, hem hagut d’ocupar el mateix lloc on aquelles persones estaven, el seu punt de vista.
Runa parla d’obvietats com aquesta. De vedades cal evidenciar-les, doncs de tan elementals, passen desapercebudes.

1 comentario: